2015-10-27

KRK partnerem Forum dla Wolności i Rozwoju

Krajowa Rada Komornicza jest partnerem Forum dla Wolności i Rozwoju, które ma miejsce od 28 do 30 października w Katowicach. Jest to pionierski projekt obywatelski zrzeszający ekspertów z różnych dziedzin, przedstawicieli nauki, polityki i przedsiębiorców. Jego celem jest sformułowanie regulacji prawnych sprzyjających wolności i rozwojowi gospodarczemu.

 

Rafał Łyszczek, Wiceprezes Krajowej Rady Komorniczej, jest moderatorem panelu dotyczącego dochodzenia roszczeń. W ramach tego warsztatu zaproszeni goście poruszą zagadnienia dotyczące:

– organów egzekucyjnych

– czynności egzekucyjnych

– kosztów działalności organów egzekucyjnych

– tytułów egzekucyjnych

– przedmiotu egzekucji, a także kolejności zaspokajania wierzyciela z poszczególnych składników majątkowych dłużnika

– sposobów prowadzenia egzekucji

– podziału sumy uzyskanej z egzekucji

– zbiegu egzekucji

Wśród uczestników panelu są m.in: Leo Netten, Rafał Fronczek, Mathieu Chardon, Andrzej Torbus, Krystian Markiewicz, Andrzej Roter, Joanna Syzdół, Sylwester Bobowski, Urszula Rybszleger, Piotr Gajda, Yuriy Petrenko, Albert Islami, Christoph Munz, Andriy Porayko.

Forum dla Wolności i Rozwoju