2015-08-14

Projekt ustawy w sprawie udostępniania informacji gospodarczych

Poniżej uprzejmie przedstawiamy projekt ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych wraz ze stanowiskiem Krajowej Rady Komorniczej z dnia 31 lipca 2015 r., zawierającym uwagi i zastrzeżenia do projektowanego aktu prawnego.

Pismo konsultacje publiczne u.o.u.i.g.

OSR_u.u.i.g._21.05

Projekt ustawy o u.i.g. otrzymany z RCL

Uzasadnienie projektu ustawy o u.i.g. 17.06

Stanowisko Krajowej Rady Komorniczej