2015-09-01

Konferencja „Alimenty w XXI wieku – stan prawny a rzeczywistość”

„Nie odrzucaj swojego dziecka” – tym hasłem Rada Izby Komorniczej w Łodzi chce zwrócić uwagę na problem niepłacenia alimentów. 18 września na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego odbędzie się konferencja – Alimenty w XXI wieku – stan prawny a rzeczywistość. 

Zobacz filmik promujący konferencję

Problem alimentów dotyczy w Polsce około miliona dzieci. Komornicy sądowi prowadząc postępowania egzekucyjne często są na pierwszej linii walki o rozwiązanie kwestii zalegania z płaceniem alimentów, spowodowanego często świadomym i celowym uchylaniem się od ich regulowania. Komornicy sądowi regularnie postulują zmiany w przepisach i wskazują przyczyny niskiej ściągalności alimentów.

 Co zrobić, żeby było lepiej? W tym roku do udziału w konferencji zostali zaproszeni m.in.:

Wanda Nowicka – Wicemarszałkini Sejmu RP

Piotr Kłys – Przewodniczący Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Różnorodności i Przeciwdziałania Dyskryminacji

http://www.izba.lodzka.komornik.pl/index.php/12-aktualnosci/wydarzenia/66-konferencja-o-alimentach