2015-06-19

Rusza projekt UIHJ STOBRA 7

Dnia 15 czerwca br. w Wojanowie (woj. dolnośląskie) odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji KRK UIHJ Stobra 7. W skład Komisji weszli: Komornik dr Tomasz Banach (Przewodniczący Komisji), Komornik Justyna Piasecka (Sekretarz Komisji), Komornik Konrad Buksa oraz Komornik Michał Nazim. Nadzór nad pracami Komisji będzie sprawował Wiceprezes KRK Roman Romanowski, odpowiedzialny za sprawy międzynarodowe KRK. W trakcie posiedzenia Komornik dr Tomasz Banach przedstawił genezę powstania projektu, jak również szczegółowy plan jej działania, uprzednio opracowany w konsultacji z UIHJ. Zakłada on badania komparatystyczne prowadzone w obrębie zagadnienia ugodowego dochodzenia należności na podstawie wizytacji wybranych kancelarii

komorniczych w Europie oraz szczegółowych kwestionariuszy skierowanych do wszystkich państw europejskich, gdzie komornicy obok egzekwowania należności na podstawie orzeczenia sądowego, mogą zajmować się ugodowym dochodzeniem należności. Wyniki badań zostaną zaprezentowane na międzynarodowej konferencji. Projekt UIHJ STOBRA 7 to jeden z siedmiu projektów UIHJ STOBRA, których przedmiotem jest dokonanie analizy prawno-porównawczej systemów egzekucyjnych oraz statusów komorników sądowych wybranych krajów europejskich i pozaeuropejskich, przodujących w konkretnym zagadnieniu. Nazwa projektu STOBRA pochodzi od pierwszych liter nazw miast europejskich: z ang. Stockholm (STO), Bruksela (BR) i A (Ateny), których połączenie tworzy linię przecinającą kontynent europejski. Pierwotnie powstało 6 projektów – w listopadzie 2011 r. podczas Rady Stałej UIHJ Zarząd UIHJ powierzył Europejskiej Radzie Prezesów UIHJ wdrożenie 6 projektów STOBRA, dotyczących następującej problematyki: STOBRA 1/ Harmonizacja procedury egzekucji z nieruchomości; STOBRA 2/ Harmonizacja wykonywania doręczeń w sprawach cywilnych i handlowych w państwach członkowskich UE; STOBRA 3/Promocja i harmonizacja transparentności majątku dłużnika; STOBRA 4/Harmonizacja procedury sporządzania dowodów przez komorników sądowych na przykładzie tzw. protokołu stanu faktycznego; STOBRA 5/ Organizacja i harmonizacja szkolenia komorników sądowych w Europie; STOBRA 6/Promocja i harmonizacja e-Justice w zakresie dotyczącym komorników sądowych w Europie. W listopadzie 2012 r. Prezes KRK Rafał Fronczek zaproponował stworzenie dodatkowego, 7 projektu, poświęconego problematyce ugodowego dochodzenia należności. Przeprowadzenie tego projektu powierzone zostało przez UIHJ Polsce. Uchwałą nr 1052/IV z dnia 05 lutego 2013 r. KRK postanowiła zgłosić do udziału w projekcie STOBRA 7 (UIHJ) ww. osoby. W trakcie odbytego spotkania w Wojanowie Komornik dr Tomasz Banach przedstawił pozostałym uczestnikom wstępny plan pracy w ramach ww. projektu, oficjalnie zaprezentowany podczas Rady Stałej UIHJ w Paryżu w listopadzie 2014 r. Ww. program został również przedstawiony przez dr Tomasza Banacha szerszej publiczności przy okazji 22 Międzynarodowego Kongresu UIHJ w Madrycie podczas jego wystąpienia poświęconego m.in. problematyce zastosowania nowoczesnych technologii IT w postępowaniu egzekucyjnym. Zgodnie z zaplanowanym harmonogramem projektu, jego prace zostaną podjęte w czerwcu br. i trwać będą do kwietnia 2016 r.

Członkowie Komisji KRK UIHJ STOBRA 7: od lewej: Wiceprezes KRK Roman Romanowski, Komornik dr Tomasz Banach, Komornik Konrad Buksa, Komornik Michał Nazim, Komornik Justyna Piasecka

Członkowie Komisji KRK UIHJ STOBRA 7: od lewej: Wiceprezes KRK Roman Romanowski, Komornik dr Tomasz Banach, Komornik Konrad Buksa, Komornik Michał Nazim, Komornik Justyna Piasecka