2013-10-23

Postępowanie egzekucyjne – konferencja OIRP

joomla_article2

Krajowa Rada Komornicza uprzejmie informuje, iż w dniu 22 listopada 2013 roku w Warszawie odbędzie się organizowana przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie odpłatna konferencja pod patronatem Krajowej Rady Komorniczej „Czynności profesjonalnego pełnomocnika w zakresie kompetencji sądów w znowelizowanym postępowaniu egzekucyjnym”.

Konferencja odbędzie się w Sali Konferencyjnej OIRP w Warszawie przy ul. Żytniej 15 lok. 16, I piętro, w godz. 09.00-17.00.

 Poniżej uprzejmie zamieszczamy program konferencji wraz z kartą zgłoszeniową dla osób zainteresowanych wzięciem udziału w tym wydarzeniu.

 

 

PROGRAM KONFERENCJI

 

9:00 – 9:30          Rejestracja uczestników

 

9:30 – 9:45              Otwarcie konferencji, r.pr. Włodzimierz Chróścik  (Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie) oraz Stefan Paweł Gintowt(Przewodniczący Rady Izby Komorniczej w Warszawie)

 

9:45 – 11:15         WSZCZĘCIE EGZEKUCJI

 

  • Postępowanie klauzulowe w świetle ostatnich nowelizacji k.p.c.

        r.pr. dr Olimpia Marcewicz  – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 

  • Wniosek egzekucyjny w praktycznym podejściu do wymagań formalnych 

        Piotr BukszewiczKomornik Sądowy przy SR dla Warszawy-Woli

 

  • Wykonywanie w Polsce tytułów egzekucyjnych pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej

        r.pr. dr Piotr Rylski – Uniwersytet Warszawski

 

11:15 – 11:40        Dyskusja

 

11:40 – 12:10        Przerwa kawowa

 

12:10 – 13:40         PRZEBIEG EGZEKUCJI

 

  • Zbiegi egzekucji

        SSR dr Michał KrakowiakUniwersytet Łódzki

 

  • Egzekucja obowiązku polegającego na opróżnieniu lokalu mieszkalnego

        SSR dr Marcin WalasikUniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

  • Zasądzenie kwoty na rzecz wierzyciela w egzekucji świadczeń niepieniężnych

        r.pr. dr Tadeusz ZembrzuskiUniwersytet Warszawski

 

13:40 – 14:00        Dyskusja

 

14:00 – 14:50        Lunch

 

14:50 – 16:20        ŚRODKI PRAWNE W EGZEKUCJI

 

  • Skarga na czynności komornika,  SSR dr Dagmara Olczak-Dąbrowska (sędzia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy)
  • Elementy konstrukcyjne zażalenia w postępowaniu egzekucyjnym,  SSA Robert Obrębski  (Uniwersytet Warszawski)
  • Powództwo opozycyjne, dr hab. Paweł Grzegorczyk  (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)

 

16:20 – 16:50        Dyskusja

 

16:50 – 17:00    Zamknięcie konferencji – dr Mariusz Maciejewski – Przewodniczący Komisji ds. Doskonalenia Zawodowego OIRP w Warszawie

 

Opłaty:                Opłata za uczestnictwo w konferencji wynosi:

390,-zł netto*    – dla radców prawnych i aplikantów z OIRP w Warszawie oraz członków Izb Komorniczych

780,-zł netto*    – dla radców prawnych i aplikantów spoza OIRP w Warszawie

999,-zł netto*    – dla pozostałych uczestników

*- jeżeli uczestnikiem szkolenia jest osoba nie wpisana na listę radców prawnych OIRP – usługa  jest opodatkowana podatkiem VAT w wysokości 23%
  – jeżeli uczestnikiem szkolenia jest radca prawny wpisany na listę OIRP – usługa podlega zwolnieniu z podatku VAT

 

Zgłoszenia:

Na karcie zgłoszenia dostępnej na stronie www.oirpwarszawa.pl (w zakładce Doskonalenie Zawodowe) przyjmujemy:

– e-mailem (w formie zeskanowanej) na adres: doskonalenie.zawodowe@oirpwarszawa.pl

– faxem – (022) 862 59 29 lub (0 22) 862 41 73

 

Informacji o  konferencji udzielają:

Magdalena Krakowiak, pod numerem telefonu 862 41 69 wew. 116, e-mail: krakowiak_m@oirp.waw.pl

Krystyna Ostrowska, pod numerem telefonu 862 41 69 wew. 136, e-mail: ostrowska_k@oirp.waw.pl

kartazgloszeniowa

konferencjaoirp18