2015-05-07

Aplikacja DEKRA Komornik – sprawne szacowanie wartości pojazdu

Aplikacja DEKRA Komornik to program który w prosty i łatwy sposób pozwoli komornikowi samodzielnie oszacować wartość pojazdu obniżając przy tym koszty. Obecnie, komornik przy wycenie pojazdów posiłkuje się różnymi źródłami, a gdy ma wątpliwości co do wartości zajmowanej rzeczy powołuje biegłego do wyceny. Podobnie jest gdy dłużnik kwestionuje prawidłowość wyceny przy zajęciu. Wynagrodzenie biegłego ponosi ostatecznie dłużnik, a jeżeli egzekucja okaże się bezskuteczna koszty te obciążają wierzyciela. Dzięki tej aplikacji komornik oraz obecne przy czynności strony będą mogli poznać szacunkową wartość pojazdu. Dodatkowo w aplikacji wprowadzono też możliwość przesłania zlecenia bezpośrednio do Rzeczoznawcy DEKRA, w przypadku czynności egzekucyjnych dot. skomplikowanych obiektów. Wykluczy to możliwość niewłaściwego ich oszacowania.

• Aplikacja DEKRA Komornik służy do oszacowania wartości samochodów osobowych, terenowych i dostawczych

• Aplikacja DEKRA Komornik służy do zamówienia wykonania ekspertyz przez rzeczoznawców DEKRA maszyn, urządzeń, samochodów ciężarowych, ciągników z 20% upustem od cen ze strony www.dekra.pl

• Aplikacja DEKRA Komornik – bezterminowa – jednorazowy koszt zakupu 295 PLN netto (w tym 25 oszacowań gratis), każde następne 9,5 PLN netto

• Aplikacja DEKRA Komornik jest na urządzenia mobilne z systemem Android – do 5 w każdej Kancelarii

• Zainteresowani powinni się zarejestrować na stronie www.dekra.pl/komornik

• Bardziej szczegółowe informacje w załączniku

Załącznik