2015-05-05

Komunikat w zw. z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości

Poniżej uprzejmie przedstawiamy komunikat w sprawie możliwości wznowienia postępowań podatkowych w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Macikowski (sygn. C-499/13).

komunikat