2015-04-22

II edycja Konkursu na najlepszą pracę magisterską

opinia_prawna

Krajowa Rada Komornicza ogłasza II edycję Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu sądowego postępowania egzekucyjnego oraz ustroju organów egzekucyjnych (dalej „Konkurs”).

Konkurs kierowany jest do studentów i absolwentów Wydziałów Prawa i Administracji uczelni publicznych i niepublicznych w Polsce. Do Konkursu mogą być zgłaszane prace magisterskie stanowiące podstawę egzaminu magisterskiego przeprowadzonego w roku akademickim 2014/2015. Termin zgłaszania prac upływa w dniu 30 października 2015 r. W ramach Konkursu przewidziane zostały nagrody pieniężne.

Poniżej uprzejmie przedstawiamy regulamin II edycji Konkursu.

regulamin

Serdecznie zachęcamy do udziału w Konkursie!