2015-04-24

Seminarium KNF w Warszawie poświęcone egzekucji sądowej

W dniu 29 maja 2015 roku w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym UOKiK (vis-a-vis hotelu Gromada) w Warszawie, Pl. Powstańców Warszawy 1 odbędzie sięseminarium organizowane przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w ramach projektu CEDUR (Centrum dla Uczestników Rynku Finansowego) pt.: „Egzekucja sądowa z tytułów uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych”. Celem seminarium jest przedstawienie przebiegu egzekucji z jednostek uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym. Zagadnienie to zostanie poprzedzone wyjaśnieniem statusu prawnego jednostek uczestnictwa, jaki wynika z ustawy o funduszach inwestycyjnych. W szczególności wyjaśnienia wymaga, czy jednostki uczestnictwa nadają się do egzekucji w trybie art. 911 ze zn. 8 KPC. W trakcie seminarium zostanie przedstawiona propozycja rozwiązania tych wątpliwości.

Udział w seminarium jest bezpłatny, a zgłoszeń należy dokonywać wyłącznie za pomocą elektronicznego formularza dostępnego na stronie internetowej UKNF w dziale CEDUR:

http://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/cedur/Seminaria_2015/sem_2015_05_29.html.

program