2011-10-17

Konferencja naukowa w Łodzi

Konferencja naukowa w Łodzi

lodzŁódź, ulica Piotrkowska

W dniu 14 października 2011 r. odbyła się konferencja naukowa pt. „Komornik Sądowy w Unii Europejskiej”. Organizatorem konferencji była Rada Izby Komorniczej w Łodzi.W dniu 14 października 2011 r. odbyła się konferencja naukowa pt. „Komornik Sądowy w Unii Europejskiej”. Organizatorem konferencji była Rada Izby Komorniczej w Łodzi. Patronat nad konferencją objął Minister Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski. Wśród zaproszonych gości, oprócz Ministra Sprawiedliwości Krzysztofa Kwiatkowskiego, obecni byli m.in. Leo Netten – Prezydent Międzynarodowej Unii Komorników Sądowych (UIHJ), Mathieu Chardon – Pierwszy Sekretarz Międzynarodowej Unii Komorników Sądowych, Prezes Sądu Apelacyjnego w Łodzi dr Michał Kłos.

Z ramienia Krajowej Rady Komorniczej udział w konferencji wziął Rafał Fronczek Prezes Krajowej Rady Komorniczej oraz członkowie KRK.

Głos zabrali wszyscy zaproszeni goście. Referaty wygłosili: prof. nadzw. dr hab. Sławomir Cieślak, prof. zw. dr. hab. Andrzej Marciniak i prof. zw. dr hab. Zbigniew Rau. Oprócz zagadnień stricte egzekucyjnych nawiązano do ponadczasowych wartości i tradycji zachodnioeuropejskiej kultury prawnej. Na zakończenie konferencji doszło do merytorycznej i żywej dyskusji, w czasie której pojawiły się inspirujące postulaty i uwagi z zakresu prawa egzekucyjnego, a mianowicie: nadanie mocy prawnej protokołowi stanu faktycznego oraz aktywność komornika sądowego na etapie przedsądowym (możliwość prowadzenia windykacji, która to doskonale funkcjonuje we wzorcowym modelu holenderskim).

W dniu 14 października 2011 r. odbyła się konferencja naukowa pt. „Komornik Sądowy w Unii Europejskiej”. Organizatorem konferencji była Rada Izby Komorniczej w Łodzi.

Patronat nad konferencją objął Minister Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski. Wśród zaproszonych gości, oprócz Ministra Sprawiedliwości Krzysztofa Kwiatkowskiego, obecni byli m.in. Leo Netten – Prezydent Międzynarodowej Unii Komorników Sądowych (UIHJ), Mathieu Chardon – Pierwszy Sekretarz Międzynarodowej Unii Komorników Sądowych, Prezes Sądu Apelacyjnego w Łodzi dr Michał Kłos. Z ramienia Krajowej Rady Komorniczej udział w konferencji wziął Rafał Fronczek Prezes Krajowej Rady Komorniczej oraz członkowie KRK.

Głos zabrali wszyscy zaproszeni goście. Referaty wygłosili: prof. nadzw. dr hab. Sławomir Cieślak, prof. zw. dr. hab. Andrzej Marciniak i prof. zw. dr hab. Zbigniew Rau. Oprócz zagadnień stricte egzekucyjnych nawiązano do ponadczasowych wartości i tradycji zachodnioeuropejskiej kultury prawnej.

Na zakończenie konferencji doszło do merytorycznej i żywej dyskusji, w czasie której pojawiły się inspirujące postulaty i uwagi z zakresu prawa egzekucyjnego, a mianowicie: nadanie mocy prawnej protokołowi stanu faktycznego oraz aktywność komornika sądowego na etapie przedsądowym (możliwość prowadzenia windykacji, która to doskonale funkcjonuje we wzorcowym modelu holenderskim).

od lewej: Mathieu Chardon – Pierwszy Sekretarz Międzynarodowej Unii Komorników Sądowych, Leo Netten – Prezydent Międzynarodowej Unii Komorników Sądowych (UIHJ), Krzysztof Kwiatkowski Minister Sprawiedliwości, prof. zw. dr hab. Zbigniew Rau, prof. nadzw. dr hab. Sławomir Cieślak

 

Uczestnicy konferencji oraz zaproszeni goście.

od lewej: Mathieu Chardon – Pierwszy Sekretarz Międzynarodowej Unii Komorników Sądowych, Leo Netten – Prezydent Międzynarodowej Unii Komorników Sądowych (UIHJ).

Minister Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski

od lewej: Mathieu Chardon – Pierwszy Sekretarz Międzynarodowej Unii Komorników Sądowych, dr Tomasz Banach – organizator konferencji, Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu, Andrzej Ritmann – Przewodniczący Rady Izby Komorniczej w Łodzi.

od lewej: Rafał Fronczek – Prezes Krajowej Rady Komorniczej, Leo Netten – Prezydent UIHJ

Uczestnicy konferencji.