2023-09-01

1 WRZESIEŃ 2023 R. – WEJŚCIE W ŻYCIE ZMIENIONEGO ROZPORZĄDZENIA O BIUROWOŚCI

Poniżej rozporządzenie z naniesionymi zmianami. Zmienił się również załącznik: wzmianka o wyniku egzekucji.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20230001635/O/D20231635.pdf