2023-04-03

Konferencja pt.: „Efektywność egzekucji sądowej w świetle kolejnej zmiany Kodeksu postępowania cywilnego wprowadzonej ustawą z 9 marca 2023 r. ”

Krajowa Rada Komornicza uprzejmie informuje, iż dniu 08 maja 2023 r. w Katowicach odbędzie się Konferencja pt.: „Efektywność egzekucji sądowej w świetle kolejnej zmiany Kodeksu postępowania cywilnego wprowadzonej ustawą z 9 marca 2023 r. ”

 

Poniżej przedstawiamy szczegółowy program Konferencji:

 

9.30-9.45 – Przywitanie uczestników i otwarcie Konferencji przez Organizatorów.

Przewodniczący Rady Izby Komorniczej w Katowicach – kom. Przemysław Nowiński

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UŚ – prof. UŚ dr hab. Witold Kurowski

Prezes Oddziału Śląskiego SSP Iustitia – dr hab. prof. UŚ Krystian Markiewicz

 

9.45- 11.00 – Odmowa  prowadzenia egzekucji:

Moderator – prof. dr hab. Andrzej Marciniak – Uniwersytet Łódzki

Okoliczności wymienione w art. 199 § 1 k.p.c. i inne przyczyny niedopuszczalności –SSO dr hab. prof. UŚ Krystian Markiewicz -Uniwersytet Śląski, SSP Iustitia

Przedawnienie dochodzonego roszczenia i brak dokumentu jako podstawy  odmowy  – dr hab. prof. UŚ Andrzej Torbus – Uniwersytet Śląski

Zbędność czynności  dla egzekucji i szykana dłużnika –adw. dr hab. Andrzej Olaś – Uniwersytet Jagielloński

 

11.00 – 11.15 – Przerwa kawowa

 

11.15 – 12.45 – Ochrona interesu wierzyciela

Moderator – dr hab. prof. UŚ Krystian Markiewicz – Uniwersytet Śląski

Kurator z urzędu  jako  reprezentant dłużnika – dr hab. Marcin Dziurda -Uniwersytet Warszawski.

Licytacja elektroniczna nieruchomości –Rafał Fronczek, komornik sądowy

Środki zaskarżenia w egzekucji –sędzia NSA dr hab. prof. AEH Arkadiusz Cudak -Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna  w Warszawie

Zawieszenie  postępowania  na  wniosek wierzyciela i po zbyciu  prawa – SSR Tomasz Zawiślak – SSP „Iustitia”  Oddział Wrocław.

 

12.45- 13.30 – lunch

 

13.30 – 15.00 – Zabezpieczenie praw dłużnika i skuteczność dokonywanych czynności

Moderator – dr hab. prof. UŚ Andrzej Torbus- Uniwersytet Śląski

 

Wyłączenie  doręczenia pism w trybie art. 1391 KPC – SSR dr Ireneusz Wolwiak Uniwersytet Śląski

Podstawy oszacowania  nieruchomości – prof. AK dr Józef Kolański – komornik sądowy -Akademia Kaliska

Zaspokojenie wierzytelności w  postępowaniu o podział sumy uzyskanej z egzekucji– dr Anna Czarny Uniwersytet Śląski

Funkcjonowanie rozwiązań szczególnych  wobec  wprowadzonych zmian – dr Rafał Łyszczek– komornik sądowy

 

15.00 – 15. 15. Zamknięcie konferencji.

 

Link do rejestracji będzie dostępny na dwa tygodnie przed Konferencją.