2022-05-27

XV Światowy Dzień Komornika Sądowego organizowany przez UIHJ

W dniu 09 czerwca 2022 r. odbędzie się XV Światowy Dzień Komornika Sądowego organizowany przez UIHJ.

Szczegóły: https://www.uihj.com/2022/05/25/15e-world-day-of-the-judicial-officer-9-june-2022/

Międzynarodowa Unia Komorników Sądowych (UIHJ) jest międzynarodową organizacją pozarządową utworzoną w 1952 roku. Zrzesza 100 członków rozsianych na czterech kontynentach i reprezentuje zawód komornika sądowego i komornika w 96 krajach.

Ten dzień to dla zawodu komornika sądowego ważne spotkanie z podmiotami procesowymi: osobami fizycznymi, osobami prawnymi, administracją publiczną oraz pozostałymi zawodami prawniczymi.

Temat tegorocznych obchodów to: „Komornik, czynnik stabilności w zmieniającym się świecie”.

Po ponad dwóch latach zmagania się z bezprecedensową pandemią, która wstrząsnęła światowym porządkiem –  inflacja jako bezpośrednia konsekwencja tej pandemii, powraca w krajach, które od ponad 20 lat ją skutecznie zwalczały.

Ponadto, świat stoi dziś w obliczu konfliktu zbrojnego między Federacją Rosyjską, największym krajem na świecie, a sąsiadującą z nią Ukrainą i 44 milionami jej mieszkańców. Ta inwazja, opisywana codziennie przez wszystkie media, generuje niedopuszczalne ludzkie dramaty, zniszczenia, i stanowi źródło niepokoju niepewności dla wszystkich, gdzie pojawia się możliwość światowego konfliktu przy użyciu broni.

Jednocześnie świat, który znamy, codziennie zmienia się na naszych oczach w wyniku ogromnego efektu dematerializacji, generując pytania o nasze miejsce w tej cyfrowej przestrzeni.

Ta globalna zmiana paradygmatu, której doświadczamy, musi nam przypominać, że bezstronna sprawiedliwość jest jedynym bastionem przeciwko nadużyciom, z jakimi może zetknąć się ludzkość.

W sercu systemu sądowniczego, komornik sądowy został uznany przez Europejski Trybunał Praw Człowieka za istotny element rządów prawa (Hornsby przeciwko Grecji, 19 marca 1997, Req. 18357/91).

Odpowiada on za egzekwowanie orzeczeń sądowych i innych tytułów wykonawczych, jest on niezbędnym trybikiem w systemie sądownictwa każdego państwa.

W wielu krajach komornik wykonuje również inne uprawnienia, takie jak te wymienione w Wytycznych w sprawie egzekucji przyjętych 17 grudnia 2009 r. przez Komisję Europejską Rady Europy ds. Skuteczności Wymiaru Sprawiedliwości: odzyskiwanie długów, dobrowolna sprzedaż mienia ruchomego lub nieruchomości na licytacji publicznej, zajęcie mienia, ewidencjonowanie i zgłaszanie dowodów, pełnienie funkcji doręczycieli, udzielanie porad prawnych, wykonywanie czynności w postępowaniu upadłościowym, wykonywanie zadań zleconych im przez sądy, reprezentowanie stron przed sądami, sporządzanie aktów i dokumentów prywatnych lub prowadzenie działalności edukacyjnej.

W ścisłej służbie wymiaru sprawiedliwości komornik przywraca równowagę prawną między stronami, poszukując akceptowalnych rozwiązań.

Dzięki swoim umiejętnościom, profesjonalizmowi, doświadczeniu i znajomości trudności napotykanych przez obywateli komornik będzie nadal wykonywał swoje czynności z determinacją i dążeniem do zapewnienia zadośćuczynienia.

Komornik sądowy jest faktycznym czynnikiem stabilności w zmieniającym się świecie.