2022-04-06

Konferencja ONS w Warszawie „Umorzenie sądowego postępowania egzekucyjnego. Podstawy i skutki”

Krajowa Rada Komornicza uprzejmie informuje, iż dniu 22 kwietnia 2022 r. w Warszawie odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt.: „Umorzenie sądowego postępowania egzekucyjnego. Podstawy i skutki”.
Organizatorem Konferencji jest Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Izba Komornicza w Warszawie oraz Ośrodek Naukowo – Szkoleniowy przy Krajowej Radzie Komorniczej w Warszawie.

Poniżej przedstawiamy szczegółowy program Konferencji:

8.30- 9.15 – przyjęcie gości- rejestracja uczestników

9.15 – 9.30

Otwarcie Konferencji

Prof. dr hab. Tomasz Giaro  – Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu  Warszawskiego

Prof.  dr hab. Karol Weitz – Kierownik Katedry Postępowania Cywilnego Uniwersytetu Warszawskiego

Elżbieta Adamska-Śmigrodzka   – Przewodnicząca Rady Izby Komorniczej w Warszawie

 

Część I

Moderator:   prof.dr hab.Andrzej Marciniak(Uniwersytet Łódzki)

  • UŁA dr hab. Anna Hrycaj(Uczelnia Łazarskiego)

Umorzenie postępowania egzekucyjnego  według prawa

upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

 

10.00- 10.30    Dr Joanna Derlatka (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w w Kielcach)

Niedopuszczalność egzekucji ze względu na  przedmiot lub osobę dłużnika

jako podstawa umorzenia postępowania egzekucyjnego

 

  • 0 Dr hab. Andrzej Grzegorz Harla (Uniwersytet Warszawski)

Oczywista bezskuteczności egzekucji jako podstawa umorzenia

postępowania egzekucyjnego

 

11.00- 11.30  Przerwa kawowa

 

Część II

Moderator: prof. dr hab. Karol Weitz (Uniwersytet Warszawski)

  • -12.00 UŁ dr hab. Monika Michalska-Marciniak (Uniwersytet Łódzki)

Umorzenie postępowania egzekucyjnego   z  powodu bezczynności wierzyciela            

  • Dr Joanna May  (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Umorzenie postępowania egzekucyjnego z  powodu pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności

12.30 -13.00    Prof. UŁ dr hab. Józef Jagieła (Uniwersytet Łódzki)

Umorzenie postępowania egzekucyjnego na wniosek

 

13.00- 14.00 Przerwa obiadowa

 

Część III

Moderator:  prof. USz. dr  hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska(Uniwersytet Szczeciński)

  • Dr hab.  Marcin Dziurda  (Uniwersytet Warszawski)

Brak zdolności sądowej jako podstawa umorzenia postępowania egzekucyjnego

14.30- 15.00     SSO Marek Lewandowski (Sąd Okręgowy w Toruniu))

                             Umorzenie postępowania egzekucyjnego a koszty komornicze

15.00 -16.00     Dyskusja. Podsumowanie i zamknięcie Konferencji