2021-08-24

VIII edycja Konkursu na najlepszą pracę magisterską

Krajowa Rada Komornicza ogłasza VIII edycję Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu sądowego postępowania egzekucyjnego oraz ustroju organów egzekucyjnych (dalej „Konkurs”).

Konkurs kierowany jest do studentów i absolwentów Wydziałów Prawa i Administracji uczelni publicznych i niepublicznych w Polsce. Do Konkursu mogą być zgłaszane prace magisterskie stanowiące podstawę egzaminu magisterskiego przeprowadzonego w roku akademickim 2020/2021.
Zgłoszenia należy dokonać do 30 października 2021 r., przesyłając lub dostarczając osobiście jeden pisemny egzemplarz pracy wraz z jej wersją elektroniczną na adres:
Krajowa Rada Komornicza w Warszawie, ul. Szpitalna 4 lok. 10, 00-031 Warszawa (krk@komornik.pl). Pisemny tekst pracy nie podlega zwrotowi.
Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko autora pracy oraz adres do korespondencji z autorem pracy zgłoszonej do Konkursu wraz z numerem telefonu kontaktowego i adresem e-mail oraz uzasadnienie zgłoszenia. Do zgłoszenia należy dołączyć: zaświadczenie o złożeniu egzaminu magisterskiego lub kopię protokołu egzaminu magisterskiego, oświadczenie autora pracy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z Konkursem oraz oświadczenie autora pracy o wyrażeniu lub braku zgody na bezpłatną publikację fragmentów nagrodzonej pracy w „Nowej Currendzie” lub w „Przeglądzie Prawa Egzekucyjnego”.
W ramach Konkursu przewiduje się przyznanie przez Sąd Konkursowy następujących nagród pieniężnych:
nagrodę I stopnia w wysokości 5.000,00 zł
nagrodę II stopnia w wysokości 3.000,00 zł
nagrodę III stopnia w wysokości 2.000,00 zł
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej organizatora Konkursu najpóźniej do końca grudnia 2021 r.

Serdecznie zachęcamy do udziału w Konkursie!

Poniżej, szczegółowy Regulamin VIII edycji Konkursu.

Regulamin VIII edycja