2020-06-22

Korekta planu pracy ONS w Warszawie na II półrocze 2020r. w związku z wystąpieniem pandemii covid – 19

Poniżej zamieszczamy korektę planu pracy ONS w Warszawie na II półrocze 2020r. w związku z wystąpieniem pandemii covid – 19

Plan pracy OSN II półrocze 2020