2019-11-14

UWAGA! PRÓBA WYŁUDZENIA! Wiadomość SMS „komornik wszczyna postepowanie z powodu braku spłaty dlugu 3,71 PLN”

W związku z licznymi zgłoszeniami dotyczącymi otrzymania sms w przedmiocie istnienia zadłużenia i możliwości jego spłaty za pomocą transferu poprzez załączony
do wiadomości link:

Biuro Krajowej Rady Komorniczej ostrzega, iż działanie takie jest próbą wyłudzenia i oszustwa – należy je niezwłocznie zgłosić do organów ścigania.