2019-02-19

Wyniki V edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską

Krajowa Rada Komornicza informuje, iż Sąd Konkursowy V edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu sądowego postępowania egzekucyjnego oraz ustroju organów egzekucyjnych nie przyznał pierwszej nagrody w tegorocznej V edycji Konkursu.

Po szczegółowej analizie prac złożonych do Konkursu, Sąd Konkursowy zdecydował o przyznaniu następujących nagród:

nagroda II stopnia – Pelc Maximilian „Nadzór judykacyjny nad komornikiem sądowym w Polsce i w Niemczech – analiza prawnoporównawcza”.

nagroda III stopnia – Koźmiński Jan „Sytuacja prawna zarządcy przymusowego w postępowaniu egzekucyjnym”.

Wszystkim uczestnikom V edycji konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu sądowego postępowania egzekucyjnego serdecznie dziękujemy!

Osobom nagrodzonym serdecznie gratulujemy!