2019-01-10

Wykaz prac zgłoszonych do V edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską

Na podstawie § 4 ust. 4 Regulaminu V edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu sądowego postępowania egzekucyjnego oraz ustroju organów egzekucyjnych, stanowiącego załącznik do uchwały Krajowej Rady Komorniczej nr 2006/VI z dnia 23 października 2018 r., poniżej przedstawiamy (w porządku alfabetycznym) wykaz prac magisterskich zgłoszonych i przyjętych do V edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu sądowego postępowania egzekucyjnego oraz ustroju organów egzekucyjnych, organizowanego przez Krajową Radę Komorniczą.

Wykaz prac zgłoszonych do Konkursu:

1. Koźmiński Jan – „Sytuacja prawna zarządcy przymusowego w postępowaniu egzekucyjnym”.

2. Pelc Maximilian – „Nadzór judykacyjny nad komornikiem sądowym w Polsce i w Niemczech – analiza prawnoporównawcza”.

3. Porzeziński Adam – „Egzekucja sądowa z wynagrodzenia za pracę”.

4. Skrzypek Michał – „Postępowanie zabezpieczające”.

5. Tucka Monika – „Karnoprawne aspekty nadużycia władzy przez komornika sądowego”.