Przewodniczący

http://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/m.png Prof. dr hab. Andrzej Marciniak

Dyrektor ośrodka

http://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/m.png Mgr Marcin Borek

Pozostali członkowie

http://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/m.png Prof. dr hab. Zbigniew Rau
http://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/m.png Prof. dr hab. Marek Kalinowski
http://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/k.png Prof. dr hab. Stanisława Kalus
http://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/m.png Prof. nadzw. dr hab. Jakub Stelina
http://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/m.png Prof. nadzw. dr hab. Józef Jagieła
http://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/m.png Prof. nadzw. dr hab. Ireneusz Kunicki
http://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/m.png Prof. nadzw. dr hab. Andrzej Herbet
http://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/m.png Prof. nadzw. dr hab. Mariusz Jabłoński
http://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/k.png Prof. nadzw. dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska
http://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/m.png Dr hab. Andrzej Harla
http://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/m.png Dr hab. Piotr Rączka
http://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/m.png Dr Robert Kulski
http://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/m.png Dr Tomasz Demendecki
http://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/m.png Mgr Adam Łozowski