2020-03-25

Apel Krajowej Rady Komorniczej do wierzycieli egzekwujących należności od Zakładów Op...

W związku z trudną sytuacją w jakiej znaleźliśmy się przez rozprzestrzenianie się koronawirusa COVID -19 oraz mając na uwadze, że na każdym z nas spoczywa odpowiedzialność za zdrowie naszych bliskich i każdego z kim się spotykamy, Krajowa Rada Komornicza apeluje do wierzycieli, będących dysponentami postępowań egzekucyjnych o wstrzymanie się w czasie epidemii ze składaniem komornikom wniosków o wszczęcie i prowadzenie egzekucji przeciwko szpitalom czy innym zakładom opieki zdrowotnej.
Pamiętajmy, że to nie komornik,

2020-03-23

Uwaga ! Sygnalizuj problem do Komornika ws. trudności ze spłatą zadłużenia !

2020-03-13

Komunikat w sprawie organizacji pracy kancelarii komorniczych w związku z epidemią wirus...

Krajowa Rada Komornicza, mając na uwadze okoliczności związane ze stwierdzonymi przypadkami zakażenia wirusem SARS-CoV-2 informuje, iż niektóre kancelarie komornicze mogą do odwołania działać w ograniczonym zakresie utrzymywania kontaktów ze stronami i uczestnikami postępowań.
Powyższa decyzja podyktowana jest względami bezpieczeństwa sanitarnego ciążącymi na pracodawcy oraz koniecznością ochrony obywateli przed możliwością rozprzestrzenia epidemii albowiem zdrowie ludzkie ma najwyższą wartość.
Prosimy o sprawdzanie dni i godzin otwarcia na stronach internetowych poszczególnych kancelarii.
Liczymy na zrozumienie sytuacji,

2020-03-12

Biuro podawcze KRK – ograniczenia

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym (koronawirus SARS-CoV-2) od dnia 12 marca 2020 r. do odwołania zawieszone zostaje przyjmowanie interesantów w Biurze Krajowej Rady Komorniczej.
W sprawach pilnych należy kontaktować się telefonicznie pod numerem 22 827 71 13 lub mailowo pod adresem
Korespondencję tradycyjną można kierować wyłącznie za pośrednictwem operatora pocztowego.

Strona 7/83