Krajowa Rada Komornicza

Krajowa Rada Komornicza sprawuje nadzór nad komornikami niezależnie od nadzoru sprawowanego przez Ministra Sprawiedliwości i prezesów sądów. Wyznacza komorników-wizytatorów spośród komorników, którzy są obowiązani dokonywać wizytacji w kancelariach danego okręgu. Wizytacja kancelarii powinna być przeprowadzona co najmniej raz w ciągu
3 lat. Przedmiotem nadzoru, o którym mowa w ust. 1, jest terminowość, rzetelność i skuteczność postępowania egzekucyjnego. Osoby powołane do sprawowania nadzoru nad działalnością komorników mają prawo wglądu w czynności komorników, mogą żądać wyjaśnień oraz w razie stwierdzenia uchybień mogą wystąpić do sądu o wydanie zarządzenia w trybie art. 759 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego.

Prezes Krajowej Rady Komorniczej

https://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/m.png dr Rafał Łyszczek

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku – Białej

Wiceprezes Krajowej Rady Komorniczej

https://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/m.png Sławomir Szynalik

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce

Sekretarz Krajowej Rady Komorniczej

https://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/m.png Maciej Barski

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świebodzinie

Skarbnik Krajowej Rady Komorniczej

https://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/m.png Tadeusz Święcicki

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Malborku

Członkowie Krajowej Rady Komorniczej

https://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/k.png dr Katarzyna Bomba

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi

https://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/m.png Paweł Borkowski

asesor w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Marcina Mrozka

https://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/m.png Konrad Buksa

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Środzie Śląskiej

https://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/m.png Paweł Bukszewicz

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wołominie

https://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/m.png Marek Cichosz

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk Północ

https://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/m.png Maciej Czyż

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Płocku

https://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/m.png Mariusz Ćwikła

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie

https://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/m.png Jacek Dauter

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Tomyślu

https://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/m.png Krzysztof Figura

asesor w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Malborku Tadeusza Święcickiego

https://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/m.png Jarosław Grajkowski

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu

https://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/m.png Ireneusz Grobelny

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy – Pragi Południe w Warszawie

https://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/k.png Barbara Hołubik

asesor w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Płocku Marii Rudnickiej

https://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/m.png Maciej Jankowski

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu

https://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/m.png Jacek Jarek

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie

https://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/k.png Agnieszka Szych

asesor w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Łukasza Paucha

https://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/k.png Agnieszka Kosacka-Bobier

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku

https://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/m.png Przemysław Kubica

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lesku

https://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/k.png Diana Kucharska

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin -Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

https://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/m.png Adrian Kurowiecki

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łańcucie

https://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/m.png Jakub Kurowiecki

asesor komorniczy w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Lesława Lichaczewskiego

https://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/m.png Piotr Leśniewski

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chodzieży

https://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/k.png Katarzyna Molenda-Skowera

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie

https://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/m.png Jan Niemiec

asesor w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Krowodrzy w Krakowie Marcina Godynia

https://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/m.png Krzysztof Ogrodnik

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Krowodrzy w Krakowie

https://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/m.png Marcin Pawełczyk

asesor w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Będzinie Pawła Ciszewskiego

https://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/k.png Małgorzata Pędziszczak

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie

https://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/m.png Paweł Piotrowski

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zwoleniu

https://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/m.png Andrzej Pokora

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Środzie Śląskiej

https://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/m.png Michał Renau

asesor w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie Pawła Paradzińskiego

https://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/m.png Przemysław Różycki

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku – Białej

https://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/m.png Maciej Saniukowicz

asesor w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Cezarego Kalinowskiego

https://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/m.png Maciej Simbierowicz

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy – Woli w Warszawie

https://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/m.png Sebastian Tymiński

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mińsku Mazowieckim

https://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/m.png Jacek Wróbel

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łańcucie

https://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/k.png Alicja Wysocka-Wasiluk

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku

https://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/k.png Iwona Zacharek

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrołęce

https://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/m.png Konrad Zdziebłowski

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia

https://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/k.png Anna Zielińska

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myśliborzu