Krajowa Rada Komornicza

Krajowa Rada Komornicza sprawuje nadzór nad komornikami niezależnie od nadzoru sprawowanego przez Ministra Sprawiedliwości i prezesów sądów. Wyznacza komorników-wizytatorów spośród komorników, którzy są obowiązani dokonywać wizytacji w kancelariach danego okręgu. Wizytacja kancelarii powinna być przeprowadzona co najmniej raz w ciągu
3 lat. Przedmiotem nadzoru, o którym mowa w ust. 1, jest terminowość, rzetelność i skuteczność postępowania egzekucyjnego. Osoby powołane do sprawowania nadzoru nad działalnością komorników mają prawo wglądu w czynności komorników, mogą żądać wyjaśnień oraz w razie stwierdzenia uchybień mogą wystąpić do sądu o wydanie zarządzenia w trybie art. 759 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego.

Prezes Krajowej Rady Komorniczej

https://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/m.png Rafał Fronczek

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym
w Ostrowcu Świętokrzyskim

Wiceprezes Krajowej Rady Komorniczej

https://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/m.png dr Rafał Łyszczek

Komornik Sądowy przy
Sądzie Rejonowym w Bielsku – Białej

https://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/m.png Tomasz Piłat

Komornik Sądowy przy
Sądzie Rejonowym w Puławach

Sekretarz Krajowej Rady Komorniczej

https://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/m.png Michał Kasprowicz

Komornik Sądowy przy
Sądzie Rejonowym w Tomaszowie Lubelskim

Skarbnik Krajowej Rady Komorniczej

https://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/m.png Tadeusz Święcicki

Komornik Sądowy przy
Sądzie Rejonowym w Malborku

Członkowie Krajowej Rady Komorniczej

https://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/m.png Maciej Barski

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Świebodzinie

https://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/k.png Katarzyna Bomba

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi

https://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/m.png Jacek Dauter

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Nowym Tomyślu

https://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/m.png Krzysztof Dolny

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Jaśle

https://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/k.png Ewa Dubaniewicz

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku

https://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/m.png Dariusz Graca

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Siemianowicach Śląskich

https://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/m.png Ireneusz Grobelny

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym
dla Warszawy – Pragi Południe w Warszawie

https://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/m.png Maciej Kaczmarzyk

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku

https://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/m.png Artur Kłonica

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu

https://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/k.png Diana Kucharska

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

https://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/m.png Karol Kułakowski

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Legnicy

https://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/m.png Lesław Lichaczewski

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie

https://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/m.png Waldemar Matuszak

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Białogardzie

https://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/m.png Maciej Simbierowicz

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy – Woli w Warszawie

https://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/m.png Arkadiusz Wabiński

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Widzewa w Łodzi

https://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/k.png Małgorzata Wolny

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Tucholi