Krajowa Rada Komornicza

Krajowa Rada Komornicza sprawuje nadzór nad komornikami niezależnie od nadzoru sprawowanego przez Ministra Sprawiedliwości i prezesów sądów. Wyznacza komorników-wizytatorów spośród komorników, którzy są obowiązani dokonywać wizytacji w kancelariach danego okręgu. Wizytacja kancelarii powinna być przeprowadzona co najmniej raz w ciągu
3 lat. Przedmiotem nadzoru, o którym mowa w ust. 1, jest terminowość, rzetelność i skuteczność postępowania egzekucyjnego. Osoby powołane do sprawowania nadzoru nad działalnością komorników mają prawo wglądu w czynności komorników, mogą żądać wyjaśnień oraz w razie stwierdzenia uchybień mogą wystąpić do sądu o wydanie zarządzenia w trybie art. 759 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego.

Prezes Krajowej Rady Komorniczej

https://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/m.png dr Rafał Łyszczek

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku – Białej

Wiceprezes Krajowej Rady Komorniczej

https://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/m.png Sławomir Szynalik

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce

Sekretarz Krajowej Rady Komorniczej

https://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/m.png Maciej Barski

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świebodzinie

Skarbnik Krajowej Rady Komorniczej

https://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/m.png Tadeusz Święcicki

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Malborku

Członkowie Krajowej Rady Komorniczej

https://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/k.png dr Bomba Katarzyna

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi

https://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/m.png Buksa Konrad

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Środzie Śląskiej

https://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/m.png Bukszewicz Paweł

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wołominie

https://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/m.png Cały Adam

asesor w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu Agnieszki Janus

https://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/m.png Cichosz Marek

Komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk Północ

https://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/m.png Czyż Maciej

Komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Płocku

https://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/m.png Ćwikła Mariusz

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie

https://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/m.png Dauter Jacek

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Tomyślu

https://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/m.png Figura Krzysztof

asesor w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Malborku Tadeusza Święcickiego

https://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/m.png Grajkowski Jarosław

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu

https://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/m.png Grobelny Ireneusz

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy – Pragi Południe w Warszawie

https://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/k.png Hołubik Barbara

asesor w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Płocku Marii Rudnickiej

https://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/m.png Jankowski Maciej

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu

https://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/m.png Jarek Jacek

Komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie

https://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/k.png Kociemba Agnieszka

asesor w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Łukasza Paucha

https://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/k.png Kosacka-Bobier Agnieszka

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku

https://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/m.png Kubica Przemysław

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lesku

https://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/k.png Kucharska Diana

Komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin -Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

https://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/m.png Kurowiecki Jakub

asesor komorniczy w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Lesława Lichaczewskiego

https://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/m.png Leśniewski Piotr

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chodzieży

https://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/m.png Małecki Przemysław

asesor w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe Krzysztofa Kokoszko

https://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/k.png Molenda-Skowera Katarzyna

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie

https://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/m.png Niemiec Jan

asesor w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Krowodrzy w Krakowie Marcina Godynia

https://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/m.png Ogrodnik Krzysztof

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Krowodrzy w Krakowie

https://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/m.png Otłowski Adam

asesor w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Ostrołęce Bożenny Otłowskiej

https://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/m.png Pawełczyk Marcin

asesor w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Będzinie Pawła Ciszewskiego

https://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/k.png Pędziszczak Małgorzata

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie

https://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/m.png Piotrowski Paweł

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zwoleniu

https://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/m.png dr Podkamienny Jacek

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Leżajsku

https://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/m.png Pokora Andrzej

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Środzie Śląskiej

https://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/m.png Renau Michał

asesor w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie Pawła Paradzińskiego

https://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/m.png Różycki Przemysław

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku – Białej

https://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/m.png Maciej Simbierowicz

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy – Woli w Warszawie

https://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/m.png Tymiński Sebastian

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mińsku Mazowieckim

https://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/m.png Wilanowski Maciej

asesor w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Jakuba Błażeja Witosławskiego

https://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/m.png Wróbel Jacek

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łańcucie

https://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/k.png Wysocka-Wasiluk Alicja

Komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku

https://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/k.png Zacharek Iwona

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrołęce

https://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/m.png Zdziebłowski Konrad

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia

https://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/k.png Zielińska Anna

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myśliborzu