2017-01-31

Komornik z Biskupca – rekomendacja

W związku z doniesieniami medialnymi na temat sprawy p. Moniki Kowalskiej i po otrzymaniu wyjaśnień od komornika sądowego, które mogą budzić wątpliwości, Krajowa Rada Komornicza zwróciła się do Rady Izby Komorniczej w Białymstoku z żądaniem wyjaśnień. Działania komornika zaangażowanego w sprawę zostaną sprawdzone pod kątem zgodności z przepisami prawa i kodeksem etyki, który obowiązuje komorników sądowych. Jeśli wątpliwości się potwierdzą zostaną w stosunku do niego podjęte dalsze kroki formalne.