2017-01-26

Konferencja: Sędzia a Konstytucja

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji pt. „Kryzys sądownictwa konstytucyjnego a rozproszona kontrola zgodności prawa z Konstytucją RP”, która odbędzie się 3 marca br. w siedzibie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.  Jest ona adresowana do sędziów, adwokatów, radców prawnych, oraz przedstawicieli innych profesji prawniczych. Prelegenci, wśród których znajdują się wybitni polscy prawnicy wygłoszą referaty stanowiące wprowadzenie do dyskusji.

Wśród organizatorów konferencji znajdują się: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”, Krajowa Rada Sądownictwa, Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Rada Radców Prawnych, Rzecznik Praw Obywatelskich, Polska Akademia Umiejętności – stacja naukowa w Katowicach, zaś patronat nad wydarzeniem objęli: I Prezes Sądu Najwyższego oraz  Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego. Udział w konferencji jest bezpłatny, wymaga jednak rejestracji.

Poniżej, program konferencji oraz informacje organizacyjne, w tym formularz zgłoszeniowy.

Wszelkie pytania organizacyjne należy kierować do dr hab. adw. Jacka Barcika (email: sedziowie.konferencja@gmail.com; tel.: 503632118), który z ramienia Wydziału Prawa i Administracji UŚ koordynuje prace przygotowawcze związane z konferencją.

1. Zaproszenie 2. Informacje organizacyjne 3. Program konferencji, s.2 4. Program konferencji, s1Formularz Zgłoszeniowy