2017-01-20

Sprostowanie nieprawdziwej informacji

W nawiązaniu do publikacji, które pojawiają się w ostatnich dniach w mediach, dotyczących działalności przestępczej Artura P. Krajowa Rada Komornicza zwraca uwagę, że Artur P. jest byłym asesorem komorniczym, który od 2008 r. nie wykonuje zawodu, nie jest zatrudniony w żadnej kancelarii komorniczej w Polsce i nigdy też nie pełnił funkcji komornika sądowego.  Od dawna nie ma więc żadnego związku z zawodem komornika.

Bardzo prosimy o zachowanie szczególnej staranności i rzetelności w przekazywaniu informacji.