2017-01-12

Rozstrzygnięcie III edycji konkursu na najlepszą pracę magisterską

Krajowa Rada Komornicza uprzejmie informuje, iż Sąd Konkursowy III edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu sądowego postępowania egzekucyjnego oraz ustroju organów egzekucyjnych w dniu 10 stycznia 2017 r. przyznał następujące nagrody:

 

Nagroda I

Michał Szulczewski –„Postępowanie z powództw ekscydencyjnych uregulowanych w kodeksie karnym wykonawczym”, Uniwersytet Łódzki

 

Nagroda II

Tomasz Waszewski – „Egzekucja sądowa z udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w prawie polskim i niemieckim”, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

Nagroda III

Aleksandra Macuga – „Licytacja publiczna w toku egzekucji z ruchomości”, Uniwersytet Łódzki

Martyna Komarowska – „Egzekucja sądowa z gospodarstwa rolnego”, Uniwersytet w Białymstoku

 

Wyróżnienie:

Karolina Staszczyszyn – „Sądowa egzekucja z nieruchomości”, Wyższa Szkoła Prawa im. Heleny Chodkowskiej

 

Wszystkim uczestnikom konkursu bardzo dziękujemy! Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!