2016-08-19

Stanowisko KRK dot. rozporządzenia ws. czynności komorników i KRK przy sprawie prowadzonej w systemie teleinformatycznym

Poniżej uprzejmie zamieszczamy odpowiedź Krajowej Rady Komorniczej na pismo Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 08 lipca 2016 roku dotyczące projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowych czynności Krajowej Rady Komorniczej umożliwiających komornikom prowadzenie egzekucji na podstawie elektronicznego tytułu wykonawczego oraz niektórych czynności komornika dokonywanych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego w postępowaniu egzekucyjnym.

Odpowiedź KRK