2016-08-19

Stanowisko KRK ws. zmiany art.54a ukse

Poniżej uprzejmie zamieszczamy odpowiedź Krajowej Rady Komorniczej na pismo Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 15 lipca 2016 roku dotyczące projektu ustawy zmieniającej ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji.

Odpowiedź KRK ws. zmiany ukse art.54a