2016-08-19

UWAGA! Fałszywe ogłoszenia o licytacjach

Krajowa Rada Komornicza apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności w związku z pojawiającymi się na internetowych portalach handlowych OLX ogłoszeniach o rzekomej sprzedaży przez komorników sądowych ruchomości po okazyjnych cenach.

Podejmowane działania stanowią podszywanie się pod organy egzekucyjne i mają na celu doprowadzenie do niekorzystnego rozporządzenia mieniem przez osoby zainteresowane korzystnym nabyciem rzeczy w Internecie.

Należy zachować ograniczone zaufanie wobec wszelkich ogłoszeń o rzekomych licytacjach komorniczych bądź sprzedaży ruchomości „poza licytacją”, które zamieszczone są w Internecie poza oficjalnym portalem licytacyjnym Krajowej Rady Komorniczej www.licytacje.komornik.pl. Pod żadnym pozorem nie należy przekazywać środków pieniężnych na wskazywany przez osobę podającą się za komornika numer rachunku bankowego w celu rzekomego zapewnienia sobie prawa pierwszeństwa nabycia rzeczy.

O każdym przypadku usiłowania wyłudzenia należy niezwłocznie zawiadamiać organy ścigania.