2016-07-27

WAŻNE ZMIANY DOT. ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I KWOT Z PROGRAMU 500+

26 lipca 2016 roku Prezydent podpisał ustawę zmieniającą Kodeks rodzinny i opiekuńczy i inne ustawy.
Została wprowadzona regulacja, zgodnie z którą świadczenie wychowawcze i dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego nie wpływają na zakres obowiązku alimentacyjnego.
Ponadto ustawa dokonuje wyłączenia ww. świadczeń i innych świadczeń niepodlegających egzekucji na podstawie art. 833 § 6 i 7 Kodeksu postępowania cywilnego spod egzekucji prowadzonej z rachunku bankowego.
Został wprowadzony nowy rodzaj rachunków bankowych -RACHUNKI RODZINNE. Posiadaczami takich rachunków będą mogły zostać wyłącznie osoby fizyczne, którym przyznano niepodlegające egzekucji świadczenia, dodatki, zasiłki oraz inne kwoty, wypłacane ze środków publicznych, np. świadczenie wychowawcze, świadczenia rodzinne czy świadczenia z pomocy społecznej. Na rachunek rodzinny będą wpłacane wyłącznie środki pieniężne pochodzące z tych świadczeń, a rachunek będzie wyłączony spod egzekucji.
Warunkiem uruchomienia rachunku rodzinnego będzie przedłożenie przez zainteresowanego bankowi bądź kasie, zaświadczenia wystawionego przez jednostki wypłacające świadczenia, zawierającego numery rachunków bankowych, z których te świadczenia są wypłacane.
Otwarcie i prowadzenie rachunku rodzinnego oraz wypłaty z tego rachunku w banku lub kasie prowadzących rachunek będą wolne od jakichkolwiek opłat i prowizji. Nieodpłatne będzie również wydanie karty do rachunku i wypłaty z bankomatów danego banku oraz bankomatów wskazanych przez kasę.
– Krajowa Rada Komornicza od miesięcy postulowała o wprowadzenie takich rachunków, aby świadczenia rodzinne były w pełni zabezpieczone przed egzekucją. Na podstawie dotychczasowych przepisów świadczenia wpływające na zajęte konta nie były odpowiednio chronione, a proces zwalniania ich każdorazowo przez komornika był długi. Teraz pieniądze zwalniane będą automatycznie, co poprawi sytuację osób pobierających te środki – mówi Monika Janus rzecznik prasowy Krajowej Rady Komorniczej.