2016-07-18

Atak na komornika

Krajowa Rada Komornicza z głębokim ubolewaniem odnotowała fakt, że w dniu 15 lipca 2016 roku w kancelarii adwokackiej w Zamościu doszło do aktu czynnej napaści na Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zamościu. W wyniku tego zdarzenia komornik utracił przytomność i doznał wstrząśnienia mózgu.

Z najwyższym zaniepokojeniem stwierdzić należy, że w ostatnim okresie napływają sygnały świadczące o znaczącej eskalacji przejawów agresji skierowanej przeciwko komornikom sądowym. Zachowania te mają na celu bezprawne utrudnianie przeprowadzania czynności służbowych i przybierają formę agresji słownej oraz fizycznej.

Ostatnie alarmujące wydarzenia, jak ostrzelanie kancelarii komornika w Łodzi czy przywołana napaść na osobę komornika w Zamościu, muszą spotkać się ze stanowczą reakcją i wsparciem ze strony organów państwa, w imieniu którego komornicy sądowi, będący funkcjonariuszami publicznymi, sprawują egzekucję sądową.

Wskazać należy, iż zgodnie z art. 223 Kodeksu karnego czynna napaść na funkcjonariusza publicznego lub osobę do pomocy mu przybraną podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych zagrożona jest karą pozbawienia wolności od 1 roku do lat 10. Jeżeli w wyniku czynnej napaści nastąpił skutek w postaci ciężkiego uszczerbku na zdrowiu funkcjonariusza publicznego lub osoby do pomocy mu przybranej, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.