2016-06-28

Kolejny komornik zawieszony za nieprzestrzeganie art. 8 u.k.s.e.

Komisja Dyscyplinarna przy Krajowej Radzie Komorniczej na wniosek Rzecznika Dyscyplinarnego zawiesiła w dniu 27 czerwca 2016 r. w czynnościach służbowych kolejnego komornika w związku z wykrytymi przez organy samorządu komorniczego nieprawidłowościami w zakresie rejestracji spraw oraz naruszenia ograniczeń przewidzianych w art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (dalej: u.k.s.e.), znowelizowanej ustawą z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie u.k.s.e. (Dz.U. z 2015 poz. 624).