2016-05-16

13. edycja Święta Prawników

W Krakowie 19 maja 2016 r. odbędzie się 13. edycja Święta Prawników. Na swoim dorocznym spotkaniu teoretycy i praktycy prawa wezmą udział w seminarium naukowym poświęconym funkcji i historii Trybunału Konstytucyjnego oraz omówią sposoby rozwiązania trwającego kryzysu wokół TK. W ramach Święta odbędzie się również tradycyjna procesja w togach oraz uroczysta Msza Święta w kościele akademickim św. Anny w Krakowie.

Podczas tegorocznej edycji Święta Prawników, imprezy już po raz 13. odbywającej się w Krakowie, uczestnicy wezmą udział w seminarium naukowym zatytułowanym „Jaki Trybunał?”, które rozpocznie się o godzinie 17.00 w Auli Jagiellońskiej Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dyskusja podczas seminarium będzie poświęcona prawnej analizie historii i funkcji sądów konstytucyjnych w krajach europejskich oraz trwającemu kryzysowi wokół polskiego Trybunału Konstytucyjnego. Podczas seminarium przedstawione i przedyskutowane zostaną również propozycje reform TK, które w zamierzeniu mają stanowić rozwiązanie kompromisowe i zakończyć przedłużający się impas. Ekspertami, którzy wygłoszą podczas seminarium swoje tezy, będą:  prof. dr hab. Mirosław Granat – sędzia TK w stanie spoczynku  prof. dr hab. Andrzej Dziadzio  dr Arkadiusz Radwan – Instytu Allerhanda (prezes, moderator seminarium)  dr Jacek Sokołowski – Instytut Allerhanda

Po zakończeniu dyskusji odbędzie się tradycyjna już dla Święta Prawników w Krakowie procesja w togach oraz strojach akademickich (prawnicy-akademicy). W trakcie pochodu, który rozpocznie się na dziedzińcu Collegium Maius. uczestnicy podążą za obrazem i relikwiami ich patrona – św. Ivo Helory – do znajdującej się nieopodal Collegium Maius kolegiaty akademickiej św. Anny. Z kolei tam będzie miał miejsce ostatni punkt tegorocznego Święta Prawników – uroczysta Msza Święta o światło Ducha Świętego dla polityków i prawników. Zarówno procesja, jak i Msza są wydarzeniami otwartymi, na które zaproszeni są wszyscy bez wyjątku profesjonaliści, zajmujący się prawem teoretycznie lub praktycznie. Chęć czynnego udziału w seminarium „Jaki Trybunał”, z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, należy uprzednio zgłosić wysyłając e-mail na adres sp2016@arslegis.org.pl.

Seminarium będzie również transmitowane na żywo w internecie. Wszyscy zainteresowani będą mogli obejrzeć je pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=89sLdMejMk0 Seminarium „Jaki Trybunał?” w ramach XIII Święta Prawników stanowi kolejną już inicjatywę środowisk prawniczych, które we współpracy z think-tankami i organizacjami pozarządowymi poparły dokument „10 tez o naturze konfliktu, potrzebie kompromisu i kierunku reformy Trybunału Konstytucyjnego”, sforumułwanych przez dra Arkadiusza Radwana i dra Jacka Sokołowskiego z Instytutu Allerhanda. Tezy zostały również przedstawione Prezydentowi RP Andrzejowi Dudzie 3 marca br. podczas spotkania w Pałacu Prezydenckim. Organizatorem dorocznego Święta Prawników jest krakowska organizacja Ars Legis – Stowarzyszenie im. św. Ivo Helory Patrona Prawników. Tegoroczna edycja jest przygotowywana we współpracy z Instytutem Allerhanda.

XIII Święto Prawników - plakat.PDF