2016-04-14

Konrad C. wydalony ze służby komorniczej

Komisja Dyscyplinarna przy Krajowej Radzie Komorniczej w Warszawie orzeczeniem z dnia 13 kwietnia 2016 r. wydaliła ze służby komorniczej Konrada C. – Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu.
Wnioski o wydalenie ze służby złożyli: Rada Izby Komorniczej w Poznaniu i Minister Sprawiedliwości. Nieprawidłowości stanowiące podstawę wniosków dyscyplinarnych wykryte zostały przez organy samorządu komorniczego, które oprócz skierowania wniosku o wydalenie obwinionego komornika ze służy zawiadomiły także organy ścigania o możliwości popełnienia przestępstwa.

Komisja Dyscyplinarna przy Krajowej Radzie Komorniczej, uznając obwinionego komornika za winnego zarzucanych mu czynów, podzieliła zasadność zastosowania wobec niego najsurowszej sankcji, tj. kary wydalenia ze służby komorniczej. Orzeczenie to nie jest prawomocne.
Niezależnie od wydalenia ze służby komorniczej Prokuratura Rejonowa Poznań – Stare Miasto w Poznaniu prowadzi aktualnie postępowanie przygotowawcze w sprawie spowodowania niedoboru środków pieniężnych i innych nieprawidłowości stwierdzonych przez organy samorządu komorniczego w kancelarii wydalonego komornika.