2016-03-16

IV edycja Kongresu Regulacji Prawnych z Obszaru Zarządzania Wierzytelnościami

Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce wraz z partnerem merytorycznym firmą doradczą EY zapraszają do udziału w IV edycji Kongresu Regulacji Prawnych z Obszaru Zarządzania Wierzytelnościami, który odbędzie się w Warszawie w Hotelu Marriott w dniu 13 kwietnia 2016 roku pod patronatem honorowym Krajowej Rady Komorniczej, Komisji Nadzoru Finansowego oraz Instytutu Allerhanda.

Organizowany po raz czwarty Kongres to największe cykliczne wydarzenia dla sektora zarządzania wierzytelnościami. Kongres poświęcony regulacjom w obszarze zarządzania wierzytelnościami ma na celu omówienie najistotniejszych zmian i postulatów legislacyjnych w zakresie szeroko pojętego zarządzania wierzytelnościami. Podczas kongresu eksperci dokonają oceny wpływu zmian legislacyjnych na funkcjonowanie wierzycieli i dochodzenie przez nich roszczeń zarówno w aspekcie masowym jak i jednostkowym. Podczas tegorocznego Kongresu zaproszeni eksperci skupią się na obszarach:
-nowe regulacje dla branży zarządzania wierzytelnościami przyjęte od ubiegłorocznej edycji Kongresu,
-nowe regulacje dla branży zarządzania wierzytelnościami – aspekty podatkowe,
-perspektywa legislacyjna związana z europejskimi regulacjami odnośnie sekurytyzacji,
-współpraca wierzycieli z komornikami sądowymi – panel interesariuszy z udziałem Krajowej Rady Komorniczej,
-upadłość konsumencka i restrukturyzacja.

Program Kongresu kierowany jest do przedstawicieli departamentów prawnych, windykacji i restrukturyzacji banków oraz innych podmiotów rynku usług prawnych, finansowych, w tym wierzycieli pierwotnych i wtórnych, a także do środowiska komorników sądowych.

Pełna agenda Kongresu oraz informacje związane z rejestracją znajdują się na stronie www.kpf.pl