2016-03-18

Uwaga! Kolejny fałszywy komornik

Krajowa Rada Komornicza apeluje o zachowanie ostrożności w związku z ujawnieniem praktyki rozsyłania fałszywych zajęć wierzytelności przez osobę podająca się za „Krzysztofa Markowskiego Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Śródmieścia”.
W pismach rozsyłanych przez rzekomego komornika podawane są następujące dane:

„Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Śródmieścia Krzysztof Markowski
Kancelaria Komornicza:
ul. Jana Długosza 60, 51-162 Wrocław
komornik-markowski.pl”
Krajowa Rada Komornicza ostrzega, że w ewidencji komorników sądowych nie figuruje komornik sądowy Krzysztof Markowski.
Aktualny wykaz komorników sądowych dostępny jest na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej pod adresem: http://www.komornik.pl/ bądź na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem: https://ms.gov.pl/pl/lista-komornikow-sadowych/.
O każdym przypadku podejrzenia popełnienia przestępstw polegających na podszywaniu się pod organy egzekucyjne, na podrabianiu dokumentów i używaniu ich za autentyczne oraz na usiłowaniu wyłudzenia należy niezwłocznie zawiadamiać organy ścigania.