2016-03-15

„Status prawny komornika sądowego. Wyzwania współczesności” – konferencja ONS

Uprzejmie informujemy, że dniu 04 kwietnia 2016 r. w Warszawie w gmachu Sejmu RP /Sala Kolumnowa/ w godz. 9.00 – 17.00 odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Status prawny komornika sądowego. Wyzwania współczesności”.

Organizatorem konferencji jest Ośrodek Naukowo – Szkoleniowy przy Krajowej Radzie Komorniczej w Warszawie, zaś patronat honorowy nad tym wydarzeniem objął Minister Sprawiedliwości.

Serdecznie zachęcamy do udziału w Konferencji! Zgłoszenia udziału można dokonywać do dnia 22 marca 2016 r. za pośrednictwem Rady właściwej Izby Komorniczej.

Poniżej przedstawiamy szczegółowy program Konferencji

Program