2015-11-06

Odpowiedź na artykuł „Pompowanie długu dla komornika”

W związku z ukazaniem się w dniu  5. listopada 2015 roku w Gazecie Wyborczej artykułu autorstwa Redaktor Małgorzaty Kolińskiej-Dąbrowskiej pt. „POMPOWANIE DŁUGU DLA KOMORNIKA”, poniżej przedstawiam uwagi.

Wątpliwości budzi tytuł materiału. Co oznacza „pompowanie długu”? Czemu służy takie przedstawienie roli komornika?

Pompowanie według słownika języka polskiego równa się „czerpaniu nadmiernych zysków”. Jeżeli zatem twórca tytułu miał na celu przedstawić komornika, jako osoby działającej bezprawnie, to z całą pewnością zmuszona jestem sprzeciwić  się takiemu stanowi rzeczy

Komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym, który dzięki kompetencjom, wykonując orzeczenia sądowe, wprowadza porządek prawny i ekonomiczny. Czymże byłoby orzeczenie sądu bez możliwości jego wykonania? Czymże byłoby Państwo bez sprawnej i dobrej egzekucji?

W materiale czytamy dalej: „Jak dług w wysokości 34 zł stał się długiem 680- złotowym? Ponad 90 % należności dla komornika”. Kolejna kwestia dotyczy wypowiedzi bohaterki artykułu, pani Ireny: „Moje zadłużenie wzrosło dwudziestokrotnie, tylko dlatego, że do sprawy wkroczył komornik”.

Zadłużenie Pani Ireny wzrosło, ponieważ wierzyciel skierował sprawę na drogę postępowania egzekucyjnego, bo dług nie został do końca spłacony.

Sama kalkulacja kwot jest również niewłaściwa. Biorąc pod uwagę wartość dochodzonego roszczenia, który wylicza Autorka, tj. kwotę 125,32 zł, a nie 34 zł (stanowiącą sumę kwot 34,05zł niezapłaconych odsetek  + 0,27zł doliczonych i zasądzonych odsetek + 60zł kosztów postępowania przed sądem + 30zł kosztów zastępstwa prawnego), to koszty egzekucyjne nie stanowią ani dwudziestokrotności dochodzonego roszczenia, ani 90% wysokości egzekwowanych kwot.

Przy opisanej kwocie świadczenia, komornik pobiera opłatę minimalną określoną przez ustawodawcę, która obecnie wynosi 165,42 zł. Dodatkowo, jeżeli wierzyciel zleca komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika, do opłaty minimalnej dochodzą koszty za poszukiwanie majątku w kwocie 66,17 zł.  Nie są to kwoty wygórowane, biorąc pod uwagę np. koszt udzielenia jednej odpowiedzi na zapytanie komornika przez ZUS czy Urząd Skarbowy, który  wynosi odpowiednio 40,47 zł i  45zł.

Warto podkreślić, że koszty egzekucyjne, stanowiące zwrot poniesionych wydatków, czy należnych podatków, nie są należnościami dla komornika, nie stanowią jego prowizji, czy wynagrodzenia. Podobnie jak opłaty egzekucyjne, które są przeznaczane na koszty całej działalności egzekucyjnej i w przypadku ich obniżenia konieczne byłoby wprowadzenie finansowania spraw bezskutecznych.

Egzekucja to przymus, a opłata z nią związana pełni również funkcję prewencyjną, aby dłużnicy mieli świadomość, że brak dobrowolnego wykonania tytułu egzekucyjnego wiąże się dodatkowo z kosztami.

Kolejną kwestią wartą poruszenia, pozostaje kwestia powodów, dla których dopuszczamy  do egzekucji komorniczej .

W artykule czytamy: „Wierzyciel kilkakrotnie przypominał o spłacie rat i naliczał karne oprocentowanie’.

Skoro dłużniczka kilkakrotnie miała informację o konieczności spłaty zaciągniętego zobowiązania, którego w efekcie nie spłaciła, z całą pewnością nie jest to kwestia odpowiedzialności komornika sądowego za wszczęte postępowanie egzekucyjne. To wierzyciele kierują sprawę do komornika. To też na wierzycielach ciąży ryzyko, gdy uczynią to  w sposób niecelowy i niesłuszny. Zawsze zaś gdy dłużnicy dają powody do wszczęcia przeciwko nim egzekucji, bo nie zapłacili przez zapomnienie, czy niewiedzę, ryzyko i koszty obciąża dłużników.

Tak stanowi prawo.  Komornicy to prawo wykonują. I nie mają możliwości odmowy przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego, ani oceny obowiązku objętego tytułem wykonawczym.

Zadaniem komornika jest przeprowadzenie w sposób rzetelny i szybki każdej egzekucji, bez względu, czy jest ona skierowana wobec przedsiębiorcy zarabiającego kilkaset tysięcy złotych, czy wobec bezrobotnego, czy dotyczy ona 100.000 zł, czy zaległej złotówki.  Procedura jest taka sama dla każdej sprawy. Prowadząc ją, komornik, co do zasady,   wykonuje takie same czynności- zakłada akta, ustala majątek, dokonuje szeregu zapytań, szeregu zajęć.

W mojej ocenie, treść artykułu w wypaczony sposób przedstawia funkcjonujący model postępowania egzekucyjnego, zaś w tytule w sposób niezgodny z prawdą przedstawiona została  rola komornika sądowego.

Monika Janus
Rzecznik Prasowy
Krajowej Rady Komorniczej