2015-09-27

Wyniki egzaminu konkursowego Izby Komorniczej w Warszawie

Poniżej uprzejmie zamieszczamy listę kodów osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą przeprowadzonego w dniu 26 września 2015 r. przez Komisję Egzaminacyjną do spraw przeprowadzenia egzaminów konkursowego i komorniczego obejmującą obszar właściwości Izby Komorniczej w Warszawie.

Lista kodów