2015-08-14

MS w sprawie objęcia komorników sądowych podatkiem VAT

Poniżej uprzejmie przedstawiamy odpowiedź Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 sierpnia 2015 r. na wystąpienie Krajowej Rady Komorniczej z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności wykonywanych przez komorników sądowych.

Odpowiedź MS