2011-10-04

Konferencja w Batumi

Konferencja w Batumi

batumi2Konferencja w Batumi

W dniach 28-29 września 2011 roku w Batumi w Gruzji, pod auspicjami Komisji Europejskiej, odbyła się międzynarodowa konferencja poświęcona problematyce egzekucji sądowej, problemów oraz współczesnych wyzwań, jakie stawia ostatniej fazie wymiarowi sprawiedliwości ogólnie postępująca globalizacja oraz szybko rozwijająca się elektronizacja (digitalizacja) procedury sądowej, w szczególności jej fazy wykonawczej, tj. fazy egzekucyjnej.Szkolenie, którego oficjalnego otwarcia dokonał Minister Sprawiedliwości Gruzji Zurab Adeishvili, zostało zorganizowane dzięki finansowemu wsparciu unijnemu programowi TAIEX (z ang. Technical Assistance Information Exchange Instruments), kierowanego przez holenderskie Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) we współpracy z Krajowym Biurem Egzekucji Ministerstwa Sprawiedliwości Gruzji (z ang. NBE – National Bureau of Enforcement). Wśród uczestników konferencji byli licznie przybyli przedstawiciele z 24 państw z całego świata (m.in. z Belgii, z Francji, z Luxemburga, ze Szkocji, z Hiszpanii, z Macedonii, z Kosowa, z Serbii, ze Szwecji, z Holandii, z Ukrainy, z Armenii, z Bośni i Hercegowiny, z Turcji, z USA, z Czarnej Góry, z Bułgarii), jak również przedstawiciele Unii Europejskiej, przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości Gruzji oraz Banku Narodowego Gruzji. Wśród znakomitego grona uczestników można było znaleźć licznych ekspertów unijnych, współpracujących od kilku lat z Krajowym Biurem Egzekucji Ministerstwa Sprawiedliwości Gruzji (NBE) w ramach projektów unijnych, dotyczących reform systemu sprawiedliwości Gruzji, a także menagerów projektów unijnych, delegatów Krajowych Izb (Rad) Komorniczych oraz przedstawicieli Ministerstw Sprawiedliwości poszczególnych państw. Polskę reprezentował Wiceprezes Krajowej Rady Komorniczej, Marek Jessa. Z ramienia Międzynarodowej Unii Komorników Sądowych (UIHJ) licznie stawili się jej członkowie Biura w postaci Pierwszego Wiceprezydenta UIHJ Bernarda Menut, Sekretarza Generalnego Françoise Andrieux, Pierwszego Sekretarza UIHJ, Mathieu Chardona oraz Sue Collins, członka Biura UIHJ.

Podczas szkolenia poruszone zostały zagadnienia współczesnych wyzwań skutecznego systemu egzekucyjnego – jego biznesowe ukierunkowanie z równoczesnym zagwarantowaniem ochrony praw obywateli, problematyka zastosowania szeroko rozumianych rozwiązań IT (tzw. „E-Justice”) w ramach prowadzenia skutecznej egzekucji sądowej (m.in. problematyka licytacji „on line”, elektronicznych dostępów do baz danych dotyczących majątku i osoby dłużnika, e-doręczeń), oraz odwieczna problematyka komunikacji, polepszenia wizerunku organu egzekucyjnego w oczach obywateli.

Spotkanie było wyjątkową okazją do wymiany cennych międzynarodowych doświadczeń. Należy podkreślić jego wspaniałą organizację, za którą odpowiada szef Krajowego Biura Egzekucji Ministerstwa Sprawiedliwości Gruzji, Nick Melia. Uczestnicy konferencji mieli okazję zapoznać się z rzeczywistym, realnym funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości – organizatorzy konferencji zorganizowali zwiedzanie urzędu celnego w Batumi oraz jednego z najnowocześniejszych budynków urzędu miasta w Gruzji, w Batumi (w tym biura komornika sądowego, znajdującego się na 2 piętrze wieży budynku, z widokiem na morze czarne), gdzie, realizując zasadę tzw. „jednego okienka”, na którą guziński system sprawiedliwości kładzie szczególny nacisk, każdy obywatel gruziński, codziennie, w godzinach od 9 do 21 może załatwić każdą sprawę urzędową dotyczącą jego osoby (m.in. sprawy dotyczące paszportu, dowodów osobistych, rejestracji samochodu, kwestii podatkowych, sprawy u komornika sądowego, aktów stanu cywilnego itp.) używając swojego dowodu osobistego z czipem i sprawdzając odcisk palca, a także stan zaawansowania swojej sprawy na ogólno dostępnych plazmowo-dotykowych ekranach.

Na zakończenie należy podkreślić iż to ważne i pouczające spotkanie upłynęło w niezwykle koleżeńskie atmosferze, co tym samym pozwoliło uczestnikom na swobodną wymianę poglądów i doświadczeń. Konferencja jednogłośnie została uznana jako niebywały sukces organizacyjny Krajowego Biura Egzekucji Ministerstwa Sprawiedliwości Gruzji.