2011-10-04

Reforma egzekucji sądowej w Kazachstanie

Reforma egzekucji sądowej w Kazachstanie

kazachstan_almatyŹródło: Wikimedia Commons. Ałmaty. Kazachstan

Agencja do Spraw Międzynarodowej Współpracy Prawnej, będąca jednostką Ministerstwa Sprawiedliwości aktualnie wdraża program (projekt) europejski dotyczący wsparcia sektoru wymiaru sprawiedliwości Kazachstanu, w ramach którego poszukuje obecnie ekspertów gotowych do udziału w krótkoterminowych działaniach (misjach, projektach), których celem jest przygotowanie i wprowadzenie reformy egzekucji sądowej cywilnej w Kazachstanie. Proszę o zgłaszanie kandydatur na adres biura Krajowej Rady Komorniczej.

 

 

 

 

Paryż, 25  maja 2011

Umowa  2009 / 200-051

Wsparcie reformy sądowej w Republice Kazachstanu

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA KANDYDATUR

ekspert (do projektów krótkoterminowych)

 

Opis projektu

Agencja do Spraw Międzynarodowej Współpracy Prawnej, będąca jednostką Ministerstwa Sprawiedliwości aktualnie wdraża program (projekt) europejski 3,4 MEUR dotyczący wsparcia sektoru wymiaru sprawiedliwości Kazachstanu, w ramach którego poszukuje obecnie ekspertów gotowych do udziału w krótkoterminowych działaniach (misjach, projektach) których celem jest przygotowanie i wprowadzenie reformy egzekucji sądowej cywilnej w Kazachstanie.

Głównym zadaniem niniejszego projektu jest wsparcie rządu Kazachstanu w celu jak najlepszego i skutecznego wzmocnienia jakości jego systemu sądowego (systemu wymiaru sprawiedliwości) z punktu widzenia wdrożenia i przestrzegania najlepszych praktyk europejskich
i międzynarodowych.

Cele projektu:
– Ułatwienie wprowadzenia najlepszych i sprawdzonych praktyk międzynarodowych
w prowadzeniu dokumentacji dot. strategii reformy oraz  ułatwienie jej wdrożenia w ramach administracji publicznej Kazachstanu,
– Wsparcie działań rządu w celu wzmocnienia zawodu adwokata,
– Dostarczenie pomocy technicznej instytucjom działającym w poszczególnych domenach.

Opis stanowiska

Ekspert dla projektu krótkoterminowego – podgrupa 2  «Egzekucja decyzji sądowych: wsparcie opracowania prawa dotyczącego komorników sądowych prywatnych»

Celem tego projektu jest wsparcie wdrożenia ustawy z 2 kwietnia 2010 dotyczącej stworzenia zawodu komornika sądowego. Owa ustawa została wskazana jako jeden z priorytetów aktualnej reformy przez Komitet Administracji Sądowej Sądu Najwyższego, który aktualnie nadzoruje wykonywanie decyzji sądowych w sprawach cywilnych w Kazachstanie.
Niniejszy projekt jest wdrażany we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości, Departamentem Naukowym Sądu Najwyższego
i Akademii Administracji Publicznej.
Szczególną uwagę należy zwrócić na wykonanie projektu w ramach przekształcenia systemu publicznego w system prywatny.

W tych ramach, zadania, które zostaną powierzone ekspertom do wykonania zawierają m.in.:

– Przekazanie informacji (wiedzy) dotyczącej stosowania najlepszych i najskuteczniejszych praktyk, europejskich i międzynarodowych w powyższym temacie,
– Uczestnictwo w spotkaniach grup roboczych, utworzonych w ramach projektu, złożonych
z krajowych i międzynarodowych ekspertów, których zadaniem jest nadzorowanie wdrażania reformy,
– Opracowanie rekomendacji dotyczących przejścia z systemu publicznego na system prywatny,
– Uczestnictwo w szkoleniach nowych komorników sądowych z Kazachstanu.

Wymagania :
· Co najmniej 10 letnie doświadczenie w egzekucji decyzji sądowych,
· Doskonałe zdolności komunikacyjne i formacyjne,
· Bardzo dobra umiejętność redagowania i syntezy,
· Znajomość języka angielskiego (w mowie i w piśmie);
· Międzynarodowe doświadczenie będzie dodatkowym atutem.

Wyjazdy w ramach wykonania projektu (misje) będą trwały co najmniej 5 dni na miejscu, w Kazachstanie (Astana, Almaty, Karaganda lub Aktau) i 2 dni przygotowania w Europie.

Zgłoszenia kandydatur powinny być przesłane wraz z CV w europejskim formacie (w załączniku) do 6 czerwca, godziny 17.