2015-01-19

Komunikat KRK po nadzwyczajnym posiedzeniu z 02 lutego 2015 r.

Komunikat KRK po nadzwyczajnym posiedzeniu z 02 lutego 2015 r.

joomla_article

Działając na podstawie art. 10 ust. 6 Regulaminu działania Krajowej Rady Komorniczej V kadencji (Uchwała KRK nr 1246/V z dnia 14 maja 2014 r.) Rafał Fronczek Prezes Krajowej Rady Komorniczej podjął decyzję o zwołaniu kolejnego nadzwyczajnego posiedzenia Krajowej Rady Komorniczej w dniu 02 lutego br. w Warszawie. Głównym tematem posiedzenia, obok omówienia bieżącej sytuacji, było przygotowanie stanowiska KRK na posiedzenie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, wyznaczone na 3 lutego br., w trakcie którego przeprowadzona została dyskusja przedstawicieli Sejmu, Ministra Sprawiedliwości oraz Krajowej Rady Komorniczej w przedmiocie nieprawidłowości w postępowaniach egzekucyjnych prowadzonych przez komorników sądowych. Omówione zostało również stanowisko KRK na posiedzenie podkomisji nadzwyczajnej ds. rozpatrzenia zmiany ustawy o komornikach sądowych i egzekucji ws. druku 2516, zaplanowane na 4 lutego br.