2015-01-19

Komunikat KRK po nadzwyczajnym posiedzeniu

Komunikat KRK po nadzwyczajnym posiedzeniu

joomla_articleW trakcie dzisiejszego nadzwyczajnego posiedzenia Krajowej Rady Komorniczej podjęta została decyzja o niezwłocznym skierowaniu dwóch wizytatorów krajowych do kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Łodzi Jarosława Kluczkowskiego.

Celem wizytacji jest ocena prawidłowości prowadzenia postępowań egzekucyjnych w sprawach, które były przedmiotem doniesień medialnych. Wynikiem kontroli może być wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec osób winnych powstałych uchybień i wymierzenie kary z usunięciem z zawodu włącznie.

Pragnę ponownie podkreślić, że organy samorządu komorniczego, które sprawują pieczę nad należytym wykonywaniem zawodu, zawsze stoją na straży przestrzegania przepisów prawa i najwyższych standardów etycznych wykonywania zawodu komornika sądowego. .