2014-12-01

Rada Stała UIHJ, Eurodanube, Rada Europejskich Prezesów UIHJ

Rada Stała UIHJ, Eurodanube, Rada Europejskich Prezesów UIHJ

uihj

Uprzejmie informujemy, iż w dniach 27-28 listopada 2014 r. w Paryżu odbyły się obrady Rady Stałej UIHJ o charakterze sprawozdawczym. W dniu poprzedzającym obrady, tj. 26 listopada br., odbyło się spotkanie Rady Europejskich Prezesów UIHJ oraz spotkanie delegacji państw-członków organizacji UIHJ-Eurodanube.

Z ramienia Krajowej Rady Komorniczej  udział w spotkaniach wziął Roman Romanowski Sekretarz KRK. W trakcie spotkania Rady Europejskich Prezesów UIHJ Tomasz Banach Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu przedstawił w imieniu KRK szczegółowy plan działania w ramach projektu STOBRA 7 UIHJ dotyczącego ugodowego dochodzenia należności, a którego pomysłodawcą jest Rafał Fronczek Prezes Krajowej Rady Komorniczej.

Sprawozdanie z planowanych prac w ramach ww. projektu przedstawione zostało również w trakcie obrad Rady Stałej UIHJ. W trakcie spotkania UIHJ-Eurodanube Członkowie pokrótce przedstawili aktualny stan postępowania egzekucyjnego w poszczególnych krajach ze szczególnym uwzględnieniem planowanych zmian legislacyjnych oraz sytuacji politycznej.

Ponadto przeprowadzone zostały wybory na nowego Sekretarza UIHJ-Eurodanube. Po Polsce, Czechach i Węgrach przyszła kolej na Słowację. Przewodnictwo organizacji UIHJ-Eurodanube na okres trzech lat powierzone zostało jednogłośnie Alenie Szalayovej, będącej Członkiem Rady Izby Komorniczej Słowacji.