2020-02-19

Uwaga! Kolejna fala fałszywych wiadomości SMS

Ostrzegamy przed kolejną falą fałszywych wiadomości o rzekomym zadłużeniu. Osoba bądź osoby podszywające się pod komorników lub organy samorządu komorniczego rozsyłają wiadomości o następującej treści:

 

 

 

 

 

Wiadomości te stanowią w istocie usiłowanie wyłudzenia. Pod żadnym pozorem nie należy klikać żadnych odnośników, otwierać załączników w wiadomości, ani nie podejmować żadnych aktywności, które ta wiadomość może sugerować (np. logowanie się na innych stronach, instalację oprogramowania, ‘certyfikatu bezpieczeństwa’, itp.).

Zalecamy zachowanie szczególnej ostrożności oraz ograniczonego zaufania w stosunku do wiadomości sms od nieznanych nadawców.

O możliwości popełnienia przestępstwa należy niezwłocznie zawiadamiać organy ścigania.