2020-02-17

Komunikat Krajowej Rady Komorniczej ws. artykułu Red. Szymona Krawca w Tygodniku Wprost pt. ,,Zuzia nie jest sama”

W związku z ukazaniem się artykułu Red. Szymona Krawca w Tygodniku Wprost pt. ,,Zuzia nie jest sama” Krajowa Rada Komornicza oświadcza, iż z chwilą powzięcia wiadomości na temat możliwych praktyk prowadzenia egzekucji przez komornika sądowego Marcina Musiała natychmiast wszczęła procedurę w celu zbadania sprawy i wyjaśnienia wszelkich wątpliwości. Prezes Krajowej Rady Komorniczej zlecił nadzwyczajną lustrację kancelarii. Kontroli zostaną poddane wszystkie postępowania w których stroną lub pełnomocnikiem byli wskazani w artykule wierzyciel oraz jego pełnomocnik. Dodatkowo kontrola obejmować będzie wszystkie inne postępowania, w których doszło do odebrania dłużnikom ruchomości. O wynikach przeprowadzonych działań kontrolnych poinformujemy niezwłocznie. Rzetelne wyjaśnienie sprawy jest priorytetem dla samorządu komorniczego.
Krajowa Rada Komornicza