2019-11-12

Wykaz prac zgłoszonych do VI edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską

Na podstawie § 4 ust. 4 regulaminu VI edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu sądowego postępowania egzekucyjnego oraz ustroju organów egzekucyjnych, stanowiącego załącznik do uchwały Krajowej Rady Komorniczej nr 2160/V z dnia 25 czerwca 2019 r., poniżej uprzejmie przedstawiamy (w porządku alfabetycznym) wykaz prac magisterskich zgłoszonych
i przyjętych do VI edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu sądowego postępowania egzekucyjnego oraz ustroju organów egzekucyjnych, organizowanego przez Krajową Radę Komorniczą.

Wykaz prac zgłoszonych do Konkursu:

1) Jarubasz Karolina „Nadzór judykacyjny nad czynnościami komornika”
2) Kapłanowski Marcin „Kurator procesowy w postępowaniu egzekucyjnym”
3) Karyś Dariusz „Egzekucja z rachunku bankowego”
4) Kaźmierczak Monika „Wyłączenia spod egzekucji sądowej”
5) Krasicka Maja „Komornik sądowy jako sprawca i ofiara przestępstwa”
6) Krstulović Konrad Damir „Protokół stanu faktycznego w postępowaniu cywilnym”
7) Majewska Kaja „Egzekucja świadczeń alimentacyjnych”
8) Matysiak Arkadiusz „Eksmisja w świetle przepisów prawa polskiego”
9) Mazurek Anna „Prawo do mieszkania, eksmisja a prawa człowieka”
10) Podlasek Anna „Egzekucja z udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością”
11) Pytlik Magdalena „Eksmisja z lokali mieszkalnych”
12) Sajecki Kacper „Stosunkowe opłaty egzekucyjne w egzekucji świadczeń pieniężnych”
13) Sowisz Adrianna „Wyjawienie majątku w postępowaniu egzekucyjnym”
14) Waszak Krzysztof „Zajęcie nieruchomości w toku sądowej egzekucji z nieruchomości”
15) Żukowski Antoni „Ochrona rodziny dłużnika w toku egzekucji świadczeń pieniężnych w ramach sądowego postępowania egzekucyjnego”