2019-11-06

Kondolencje

Katarzynie Karweckiej
Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym
Szczecin-Centrum w Szczecinie

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci Taty

składają

Koleżanki i Koledzy z Izby Komorniczej w Szczecinie
oraz Krajowej Rady Komorniczej