2019-07-18

UWAGA NA FAŁSZYWE WIADOMOŚCI E-MAIL!

W związku z napływającymi zgłoszeniami o otrzymaniu wiadomości email z żądaniem zapłaty, Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy – Żoliborza w Warszawie Michał Jędryszak uprzejmie informuje:

„Komornik Sądowy nie wysyła, wiadomości e-mail z żądaniem zapłaty w związku z wystąpieniem zadłużenia.

Rozsyłane wiadomości e-mail są zainfekowane Trojanem. Załącznik w rozsyłanych wiadomościach o nazwie Wezwanie.PDF.js nie jest dokumentem w formacie PDF a skryptem JavaScript (jakaś_nazwa_pliku.jsinfekującym komputer na którym użytkownik otworzy przesłany plik. Proszę o ignorowanie otrzymanych wiadomości.”

Powyżej opisane działanie jest próbą wyłudzenia i należy je niezwłocznie zgłosić organom ścigania. Jednocześnie prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i nieotwieranie zainfekowanych załączników.